تبلیغات
وطن - شعری در مورد امام زمان

خداکند که بشکند شبی دلم به پای تو

و کاش چاه می شدم که بشنوم صدای تو

تو اوج خوب بودنی تو حالت سرودنی

به اسمان رسیده ای کجاست انتهای تو

حضور غیبت ات بزرگ دل نماز را شکسته است

زمین قیام کرده است به شوق اقتدای تو

بیا تمام من بیا ببین که نذر کرده ام

که هرچه دارم از غزل بریزمش به پای تو

به انتظار تو دلم نشته سبز می شود

بیا ببین که شاعرم ولی فقط برای تو

www.misag novin.com