تبلیغات
وطن - شعر کوتاه

چندتا بیت قشنگ از شعر هایی که دوست داشتم رو اینجا گذاشتم ولی اگه می خواهید شعر های کامل و زیبا رو ببینید پیشنهاد می کنم به این وبلاگ مراجعه کنید

http://shertaim.mihanblog.com

_______________________________________________________

ابلهی دید اشتری به چرا                    گفت نقشت همه کژ است چرا

گفت اشتر که اندر این پیکار                 عیب نقاش می کنی هشیار


صبح صادق قدرت کاذب شکست                   رشته های دام اهریمن شکست


الاهی جانب من کن نگاهی                              مرا بنما به سوی خویش راهی

________________________________________________________________________________________________________________________

بیداری زمان را با من بخوان به فریاد

ور مرد خواب و خفتی

رو سر بنه به بالین

تنها مرا راه کن ...

___________________________________________________________________________________________________________________

دارد قطار عمر کجا می‌برد مرا؟

یارب! عنایتی! ترنم را عوض کنم

__________________________________________________________________________________________________________________

درد ستانی کن و درمان دهی

تات رسانند به فرمان دهی

______________________

بـا دلــت حســـرت هم صحبتی ام هست ،ولی

ســنگ را بــا چـــه زبانــــی بــه ســـخن وادارم؟

__________________________________

تا گردش زمانه و لیل و نهار هست

نام حسین (ع) هست و حسینی شعار هست

____________________________________

گر در اوج فلکم باید مرد

عمر در گند به سر نتوان برد
___________________________________

چندین چراغ دارد و بیراه می‌رود

بگذار تا بیفتد و بیند سزای خوایش

______________________________________


تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

_____________________________________

بیا تا مونس هم، یار هــم ،غمخوار هم باشیم

انیس جان غم، فرسودة بیمار هم باشیم

_____________________________________