تبلیغات
وطن - وطن

وطن

ای وطن ای مادر تاریخ ساز                      ای مرا بر خاک تو روی نیاز

ای کویر تو بهشت جان من                   عشق جاویدان من ایران من

ای زه تو هستی گرفته ریشه ام                   نیست جز اندیشه ات اندیشه ام

آرشی داری به تیر انداختن                       دست بحرامی به شیر انداختن

کاوه اهنگری ضحاک کش                       پتک دشمن افکنی ناپاک کش

رخشی و رستم بر او پا در رکاب                 تا نبیند دشمنت هرگز به خواب

مرزبانان دلیرت جان به کف                     سر فرازان سپاهت صف به صف

خون به دل کردند دشت و نهر را                باز گرداندند خرمشهر را

ای وطن ای مادر ایران من                     مادر اجداد و فرزندان من

خانه ی من بانه ی من توس من             هر وجب از خاک تو ناموس من

ای دریغ از تو که ویران بینمت                بیشه را خالی ز شیران بینمت

خاک تو گر نیست جان من مباد            زنده در این بوم و بریک تن مباد

وطن یعنی همه آب و همه خاک            وطن یعنی همه عشق و همه پاک
به گاه شیرخواری گاهواره
                    به روز و درد پیری ، عین چاره
وطن یعنی پدر ، مادر ، نیاکان
               به خون و خاک بستن عهد و پیمان
وطن یعنی هویت ، اصل ، ریشه
               سرآغاز و سرانجام همیشه
وطن یعنی زلال چشمه ی پاک
               وطن یعنی درخت ریشه در خاک
ستیغ و صخره و دریا و هامون
                 ارس ، زاینده رود ، اروند ، کارون
وطن یعنی بلندای دماوند
                      شکیبا ، دل در آتش ، پای در بند
وطن یعنی وطن استان به استان
              خراسان ،سیستان، سمنان ، لرستان
کویر لوت ، کرمان ، یزد ، ساری
             چنارناز، هگمتانه ، بختیاری
طبس ، بوشهر ، کردستان ، مریوان
             دو آذربایجان ، ایلام  گیلان
اراک ، فارس ، خوزستان و تهران
             بلوچستان و هرمزگان و زنجان
وطن یعنی سرای ترک با پارس
                وطن یعنی خلیج تا ابد فارس
بهشتی چشم را گسترده در پیش
               ابوموسی و مینو ، هرمز و کیش
وطن یعنی همه سازندگی ها
                   رهایی از تمام بندگی ها
وطن یعنی ز هر ایل و تباری
                  وطن را پاسبانی ، پاسداری
وطن یعنی سواران و سواری
                   لر و کرد و یموت و بختیاری
همه یک جان و یک دل بودن ما
               به دامان وطن آسودن ما
وطن یعنی دلی از عشق لبریز
                  گره باف ظریف فرش تبریز
وطن یعنی هنر یعنی سپاهان
                 حریر دستباف فرش کاشان
وطن یعنی کتیبه در دل سنگ
                تمدن ، دین ، هنر ، تاریخ ، فرهنگ
وطن یعنی شب رحمت ، شب قدر
           شب جوشن ، شب روشن ، شب بدر
وطن یعنی جلال مانده جاوید
                 ستون و سر ستون تخت جمشید
وطن یعنی چه سربازو چه سرهنگ                سرود تیشه ی فرهاد در سنگ
سر و سرمایه های سرفرازی
                     ابوریحان و خوارزمی و رازی
به اوج علم و دانش رهنوردی
                       ابونصر ، ابن سینا ، سهروردی
به بحر عشق و عرفان ناخدایی
                  عراقی ، رودکی ، جامی ، سنایی
وطن یعنی جهانی در دل جام
                  وطن یعنی رباعیات خیام
وطن یعنی همه شیرین کلامی
                 عفاف عشق در شعر نظامی
وطن یعنی نگاه مولوی سوز
                   حضور نور در شمس شب و روز
وطن یعنی پیام پند سعدی
                      زبان پیوسته در پیوند سعدی
وطن یعنی هوا و حال حافظ
                   شکوه باور اندر فال حافظ
وطن یعنی تبیره ، دمدمه ، کوس
               طلوع آفتاب شعر از طوس
وطن یعنی شب شهنامه خواندن
                سخن چون رستم از سهراب راندن
وطن یعنی رهایی زآتش و خون
              خورش کاوه و خشم فریدون
وطن یعنی زبان حال سیمرغ
                 حدیث یال زال و بال سیمرغ
وطن یعنی گرامی مرز تا مرز
                 وطن یعنی حریم گیو و گودرز
وطن یعنی دل و دستی در آتش
                روان و تن ، کمان و تیر آرش
وطن یعنی به دشمن راه بستن
                  به اوج کوه هر برزن نشستن
وطن یعنی دو دست از جان کشیدن
          به تنگستان و دشتستان رسیدن
زمین شستن ز استبداد و از کین
               به خون گرم در گرمابه ی فین
وطن یعنی اذان عشق گفتن
                   وطن یعنی غبار از عشق رفتن
نماز خون به خونین شهر خواندن
                 مهاجم را ز خرمشهر راندن
سپاه جان به خوزستان کشیدن
                شهادت را به جان ارزان خریدن
وطن یعنی هدف یعنی شهامت
                    وطن یعنی شرف یعنی شهادت
وطن یعنی شهید ، آزاده ، جانباز
                 شلمچه ، پاوه ، سوسنگرد ، اهواز
وطن یعنی شکوه سرفرازی
                      وطن یعنی ز عالم بی نیازی
وطن یعنی گذشته ، حال ، فردا
                 تمام  سهم  یک  ملت  ز  دنیا
وطن یعنی چه آباد و چه ویران
                 وطن یعنی همین جا ، یعنی ایران