تبلیغات
وطن - وبلاگ وطن 2 ساله شد
 بسم الله الرحمن الرحیم
امروز در تاریخ 1392/3/1 (تاریخ تقریبی ساخت وبلاگ وطن) وبلاگ وطن به سومین سال
خود  پا گذاشت ، بدین مناسبت از تمام همراهان و بازدیدکنندگان این وبلاگ که با نظرات سازنده خود ما را
 به سوی موفقیت هدایت کرده اند تشکر می کنیم و به امار این وبلاگ تا این لحظه اشاره می کنیم
بازدید کل: 49553
تعداد کل پست ها :174
بیشترین بازدید 895 نفر در تاریخ 1392/2/4
تعتدا نظرات :232
همچنین امیدواریم در سال پیش رو به توانیم به اهداف خود که عبارت اند از :

1- حمایت  و پیروی از ولایت فقیه       2- حمایت از امام جمعه محترم حجت السلام والمسلمین برهان  

3- ترویج حجاب و عفاف                    4- دفاع از حق                              5-...

برسیم  که این ممکن نیست جز با نظرات سازنده شما بازدید کننده محترم .