تبلیغات
وطن - مطالب ابر امام علی(ع)

وصیت امام علی

پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 06:42 ق.ظنویسنده : علی یوسفی نسب

 
بخشی از وصیت امام علی (ع)برچسب ها: امام علی(ع) ، وصیت امام علی(ع) ، سفارش امام علی (ع) ، امام علی (ع) و دوستی ، امام علی(ع)و امر به معروف ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 06:43 ق.ظ

 

وصیت امام علی (علیه السلام ) بیاید علی گونه زندگی کنیم

یکشنبه ششم مرداد 1392 04:51 ق.ظنویسنده : علی یوسفی نسب

 

شمارا به ترس از خدا سفارش  می کنم ،به دنیا پرستی روی نیاورید ،گرچه به سراغ شما اید ،و بر انچه ازدنیا از دست می دهید اندوهناک نباشید حق را بگویید و برای پادش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید شما و تمام فرزندان وخاندانم و  کسانی را که این وصیت به انها می رسد،به ترس از خدا ،و نظم در امور زندگی ،و ایجاد صلح و اشتی در میانتان سفارش میکنم زیرا من از جد شما پیامبر شنیدم که می فرمود:((اصلاح کردن مردم از نماز و روزه یک سال برتر است ))

خدا را ! خدا را !  در باره یتیمان نکند انان گاهی سیر وگاهی گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد

خدا ر! !خدا را ! در باره ادامه مطلب
برچسب ها: امام علی(ع) ، وصیت امام علی(ع) ، وصیت نامه امام علی(ع) ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 06:32 ق.ظ